12 lipca 2016

Od czego zacząć ?

 1. Zarejestruj się online.
 2. Wyłącz wszystkie antywirusy oraz zapoznaj się z pozostałymi zasadami stabilnej pracy Cyber Tank.
 3. Pobierz i zainstaluj Cyber Tank. Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć grę, jeśli jest ona otwarta.
 4. Uruchom bota.
 5. W oknie (1) wprowadź klucz aktywacyjny. Jeżeli nie posiadasz jeszcze klucza, zakup dowolny klucz (od 1,15 PLN) lub skorzystaj z darmowego okresu próbnego.
 6. Kliknij przycisk aktywacji. (2)
 7. Jeśli widoczny jest komunikat Uruchom World of Tanks !, uruchom World of Tanks i zaloguj się do hangaru.
 8. Jeżeli Cyber Tank zwraca komunikat Brak dostępnych czołgów, przejdź do ustawień (4) oraz je skonfiguruj. Szczegółowy opis ustawień ogólnych znajduje się w dolnej części tej strony.
  Ważne ! Aby czołgi były widoczne musisz być zalogowany w hangarze !
 9. Po zapisaniu ustawień ogólnych, przejdź do ustawień czołgów. Na wybranych czołgach ustaw odpowiedni priorytet oraz je skonfiguruj. Opis parametru „Priorytet” znajduje się w dolnej części tej strony.
 10. Kliknij przycisk Włącz auto grę (3) a następnie kliknij okno WoT aby było ono aktywne – w przeciwnym razie pojawi się komunikat Okno WoT nie aktywne !.
  Aby włączyć/wyłączyć automatyczną grę, możesz użyć skrótu klawiszowego CTRL + S !

ct

Zasady stabilnego działania Cyber Tank | Zalecane konfiguracje dla czołgów


Ustawienia ogólne:

 • Ilość bitew podczas sesji – jest to maksymalna ilość bitew do rozegrania przez pewien okres czasu, na przykład jeden dzień. Kiedy bot zakończy ustaloną ilość bitew, będzie czekać do początku następnej sesji.
 • Długość sesji (w minutach) – parametr, który ustala długość sesji. Domyślnie – jeden dzień = 1440 minut.
 • Przerwa pomiędzy bitwami (w minutach) – definiuje długość trwania przerwy pomiędzy bitwami.
 • Ilość bitew przed przerwą – ilość bitew którą bot będzie rozgrywał pomiędzy przerwami (poniższe ustawienie).
 • Długość przerwy (w minutach) – długość pauzy, którą bot będzie robić po rozegraniu ustalonej ilości bitew (powyższe ustawienie).
 • Zabezpiecz grę przed awarią – zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne ponowne uruchomienie World of Tanks jeżeli został on zamknięty z nieznanego powodu (błąd aplikacji etc.) – po automatycznym uruchomieniu World of Tanks, Cyber Tank zacznie kontynuować grę.
 • Restartuj WoT automatycznie (w minutach) – ilość minut, co ile WoT ma być uruchamiany ponownie (0 = wyłączone).
 • Wyłącz grafikę – zaznaczenie tej opcji powoduje wyłączenie renderingu tekstur/obiektów co zwiększa ilość FPS oraz obniża wykorzystanie GPU do minimum.
 • Kontrola kamery w bitwie – rekomendujemy włączenie tej funkcji (zwiększa bezpieczeństwo). Dzięki tej funkcji ruchy kamery w bitwie będą podobne do tych które wykonuje gracz podczas własnej gry.
 • Kontrola interfejsu – ustawienie to określa w jaki sposób Cyber Tank będzie wykonywać poszczególne czynności w interfejsie gry. Istnieje kilka trybów kontroli interfejsu:

  „Rozpoznanie” – W tym trybie Cyber Tank będzie wchodził w interakcję z interfejsem gry za pomocą detekcji obiektów i myszy, wybierze żądany element w oknie gry (w hangarze lub menu) i kliknie go myszką, podobnie jak gracz. W ten sposób Cyber Tank jest lepiej zabezpieczony przed potencjalnym wykryciem.

  „Skrypt” – Ten tryb interakcji Cyber Tank z interfejsem gry następuje bezpośrednio przez nasz kod i wbudowane w niego skrypty. W przeciwieństwie do „Rozpoznania” ten sposób interakcji jest bardziej niezawodny i lepiej chroni grę przed awarią.

  „Skrypt + Rozpoznanie” (zalecany) – Ten tryb z kolei łączy obydwie formy interakcji. W przypadku, gdy „Rozpoznanie” nie może zostać użyte, zostanie użyty „Skrypt”.

 • Wyłącz modyfikacje gry – jeżeli zaznaczone, Cyber Tank wykryje uruchomione modyfikacje w kliencie World of Tanks oraz automatycznie zrestartuje grę z włączonym trybem „bez modów”. UWAGA ! Ta funkcja nie będzie w stanie wyłączyć modyfikacji znajdujących się w folderze „res”. Przykładem jest XVM który znajduje się w folderze „res\scripts\client\gui\mods” – należy go usunąć ręcznie.
 • Włączaj grę automatycznie – automatycznie uruchamia grę po uruchomieniu aplikacji Cyber Tank.
 • Śledź wiadomości na czacie – jeżeli zaznaczone – Cyber Tank po każdej podejrzanej wiadomości (napisanej przez dowolnego gracza z drużyny) w której wystąpił jeden z wyrazów „boto” podobnych takich jak „bot”, „robot”, botuje” czy „botowanie”, wyświetli odnośnik w aplikacji który po kliknięciu przekieruje użytkownika na stronę na której znajdują się dokładne informacje dotyczące podejrzanych wiadomości z czatu gry. Bazę podejrzanych wiadomości można sprawdzić w dowolnym momencie wybierając zakładkę „Mój CT” a następnie „Panel wiadomości”.

ct


Ustawienia czołgów:

 

 • Priorytet – definiuje czołgi na których ma grać bot oraz odpowiada za częstotliwość rozgrywanych bitew na danym czołgu. Im większy jest priorytet na danym czołgu, tym więcej bitew bot na nim rozegra. Zalecane jest, aby ustawić wyższy priorytet dla tych czołgów, które generują większe przychody. Natomiast, jeżeli chcesz aby bot grał na jednym czołgu to tylko na nim ustaw najwyższy priorytet (19). Jeżeli chcesz aby CT grał na dwóch różnych czołgach, na zmianę, to na obu ustaw najwyższy priorytet (19).
  Więcej informacji odnośnie działania priorytetu możecie przeczytaj tutaj.
 • Tylko x2 – funkcja ta służy do prostego uruchomienia Cyber Tank do bitwy tylko na czołgach z dostępnym podwójnym (X2, X3 …) doświadczeniem.
 • Nie gra – określa czołgi na których bot ma nie grać.

 • Agresywność – określa stopień wykrywania niebezpieczeństwa w jakim znajduje się bot. Im większa, tym bot będzie mniej zwracał uwagę na niebezpieczeństwo. Im mniejsza, tym bot będzie bardziej uważał na polu bitwy.
 • Namierzanie – to ustawienie określa poziom skupienia celownika po którym bot odda strzał we wroga. Dobre skupienie celownika wymaga czasu i pomaga osiągnąć lepszy wynik w bitwie. Im dłużej i dokładniej bot celuje, tym wróg ma więcej czasu na ucieczkę lub na oddanie strzału. Na większości czołgów preferujemy ustawienie „>średnie”.
 • Używaj bezpiecznych dróg – jeżeli zaznaczone, Cyber Tank będzie omijał podczas bitwy najbardziej niebezpieczne miejsca (lub miejsca, do których wróg może łatwo i szybko dotrzeć).
pl Polski
X