12 lipca 2016

Od czego zacząć ?

 1. Zarejestruj się online.
 2. Wyłącz wszystkie antywirusy oraz zapoznaj się z pozostałymi zasadami stabilnej pracy Cyber Tank.
 3. Pobierz i zainstaluj Cyber Tank. Przed rozpoczęciem instalacji należy zamknąć grę, jeśli jest ona otwarta.
 4. Zrestartuj komputer.
 5. Uruchom bota.
 6. W oknie (1) wprowadź klucz aktywacyjny. Jeżeli nie posiadasz jeszcze klucza, zgłoś się po klucz testowy do naszego moderatora lub administratora ! Klucz otrzymasz najszybciej jak to możliwe.
 7. Kliknij przycisk aktywacji. (2)
 8. Jeśli widoczny jest komunikat WoT nie uruchomiony, uruchom World of Tanks i zaloguj się do hangaru.
 9. Jeżeli Cyber Tank zwraca komunikat Brak dostępnych czołgów, przejdź do ustawień (4) oraz je skonfiguruj. Szczegółowy opis ustawień ogólnych znajduje się w dolnej części tej strony.
  Ważne ! Aby czołgi były widoczne musisz być zalogowany w hangarze !
 10. Po zapisaniu ustawień ogólnych, przejdź do ustawień czołgów. Na wybranych czołgach ustaw odpowiedni priorytet oraz je skonfiguruj. Opis parametru „Priorytet” znajduje się w dolnej części tej strony.
 11. Kliknij przycisk Włącz auto gre (3) a następnie kliknij okno WoT aby było ono aktywne – w przeciwnym razie pojawi się komunikat Okno WoT’a nie aktywne!.
  Aby włączyć/wyłączyć automatyczną grę, użyj skrótu klawiszowego CTRL + S !

ct

Zasady stabilnego działania Cyber Tank | Zalecane konfiguracje dla czołgów


Ustawienia ogólne:

 1. Ilość bitew podczas sesji – jest to maksymalna ilość bitew do rozegrania przez pewien okres czasu, na przykład jeden dzień. Kiedy bot zakończy ustaloną ilość bitew, będzie czekać do początku następnej sesji.
 2. Długość sesji (w minutach) – parametr, który ustala długość sesji. Domyślnie – jeden dzień = 1440 minut.
 3. Przerwa pomiędzy bitwami (w minutach) – definiuje długość trwania przerwy pomiędzy bitwami.
 4. Ilość bitew przed przerwą – ilość bitew którą bot będzie rozgrywał pomiędzy przerwami (poniższe ustawienie).
 5. Długość przerwy (w minutach) – długość pauzy, którą bot będzie robić po rozegraniu ustalonej ilości bitew (powyższe ustawienie).
 6. Zabezpiecz grę – zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczne ponowne uruchomienie WoT’a jeżeli został on zamknięty z nieznanego powodu (błąd aplikacji itp.) – po automatycznym uruchomieniu WoT’a, Cyber Tank będzie kontynuował grę.
 7. Restartuj WoT’a auto (w minutach) – ilość minut, co ile WoT ma być uruchamiany ponownie. Domyślnie – zero.
 8. Wyłącz renderowanie grafiki – zaznaczenie tej opcji spowoduje wyłączenie renderingu GPU co zwiększy ilość FPS oraz obniży procent wykorzystania karty graficznej do minimum.
 9. Kontrola kamery w bitwie – rekomendujemy włączenie tej funkcji (zwiększa bezpieczeństwo).
 10. Kontrola interfejsu – dla pełnej automatyzacji poruszania się w hangarze oraz w menu gry przez Cyber Tank zalecamy ustawienie „Skrypt + Rozpoznanie”.
 11. Wyłącz modyfikacje gry – jeżeli zaznaczone – Cyber Tank wykryje uruchomione modyfikacje w kliencie World of Tanks oraz automatycznie zrestartuje grę z włączonym trybem „bez modów”.
 12. Włącz grę automatycznie – automatycznie uruchamia grę po uruchomieniu aplikacji Cyber Tank.
 13. Śledź wiadomości na czacie – jeżeli zaznaczone – Cyber Tank po każdej podejrzanej wiadomości (napisanej przez dowolnego gracza z drużyny) w której wystąpił jeden z wyrazów „boto” podobnych takich jak „bot”, „robot”, botuje” czy „botowanie”, wyświetli odsyłacz w Cyber Tank’u który po kliknięciu przekieruje użytkownika na stronę w której znajdą się dokładne informacje dotyczące podejrzanych wiadomości z czatu gry.

ct


Ustawienia czołgów:

 

 1. Priorytet – definiuje czołgi na których ma grać bot oraz odpowiada za częstotliwość rozgrywanych bitew na danym czołgu. Im większy jest priorytet na danym czołgu, tym więcej bitew bot na nim rozegra. Zalecane jest, aby ustawić wyższy priorytet dla tych czołgów, które generują większe przychody. Natomiast, jeżeli chcesz aby bot grał na jednym czołgu to tylko na nim ustaw najwyższy priorytet (19). Jeżeli chcesz aby CT grał na dwóch różnych czołgach, na zmianę, to na obu ustaw najwyższy priorytet (19).
 2. Tylko x2 – funkcja ta służy do prostego uruchomienia Cyber Tank’a do bitwy tylko na czołgach z dostępnym podwójnym (X2, X3 …) doświadczeniem.
Change language